Benyt kysten og gør naturen mere tilgængelig

Mathias Schwartz Kirkegaard (C)

Vi har fantastiske charmerende strand- og havnemiljøer i Kommunen. Men der er dårligt skiltet, dårlige toiletforhold og der mangler steder, det er oplagt at “hænge ud”. Vi skal integrere kysten bedre i det sociale liv – over hele kystlinjen.

Tilgængelighed

Tilgængelighed er vigtigt her, og nogle andre kommuner har rullemåtter, der kan hjælpe personer i kørestol hele vejen ned over stranden til vandkanten. Vi skal hente inspiration, hvor de gode idéer allerede er i brug.

På langs af kysten

Én ting er at komme ned til kysten – en anden ting er det at tage en tur på langs af kysten, hvis man er gangbesværet eller har en barnevogn. Jeg vil gerne opgradere ruten fra Mosede Fort til Mosede Havn, så vi i det mindste har én strækning, der er let tilgængelig.

Mødesteder med kvalitet

Det er noget, jeg selv har bemærket, når jeg går tur med min familie. Vi bor i Karlslunde Strand, så vi har både mulighed for at gå i én retning for at kigge på får, oppe ved Langagergård – eller ned til kysten for at se på Mosede Fort. Her er der mange mennesker, men der er for eksempel kun fodslæbende tænkt på forplejning. Samme sted ville det være oplagt at have en god stor legeplads. Vi skal være langt bedre til at skabe mødesteder med kvalitet.

Jeg har ikke den færdige plan, men vi BØR blive bedre til at udnytte vores kyst og vores natur. Det enkelte lokalsamfund skal inddrages i, hvordan vi så løser det. Derfor hænger denne mærkesag tæt sammen med min strategi for borgerinddragelse og lokalsamfundstjek.