Borgerinddragelse og lokalsamfund

Mathias Schwartz Kirkegaard (C)

Jeg har nogle klare mærkesager om iværksætteri, natur og dannelse, som jeg kæmper for, men de konkrete handleplaner skal vi lave sammen. De konkrete forslag, som jeg har, bliver måske ikke til noget – når kommunens borgere får lov at byde ind med bedre idéer. Dem skal vi være sammen om! De lokalsamfund, der bliver påvirket af initiativerne, skal med ved bordet. Kun på den måde bliver det nye initiativ en succes.

Det handler om borgerinddragelse – og det handler om dig! Til gengæld handler det mindre om os politikere. Vi skal turde slippe kontrollen.

Støjbekæmpelse med borgerinddragelse

Vi har det seneste år fået støjbekæmpelse på dagsordenen. Det Konservative Folkeparti har med Brigitte Klintskov Jerkels mange initiativer haft støjbekæmpelse på dagsordenen i 4 år, men det var først da borgerne organiserede sig i en Facebookgruppe, at de andre borgerlige partier fik øjnene op for sagen.

Når der skal findes løsninger, så skal vi kombinere borgernes idérigdom med sagkundskaben, så støjbekæmpelsen ikke bare virker – men måske samtidig kan skabe nye rekreative områder, biodiversitet og måske også noget æstetisk værdi.

Dét er blot et eksempel på en sag. Vi skal have borgerinddragelse i langt flere sager, end der er i dag.

Lær af de gode for at blive bedst

Jeg er meget inspireret af tankegangen om, at vi lægger ansvaret ud i midlertidige borgerudvalg, kaldet opgaveudvalg, når et nyt område skal udvikles. Det har de succes med i Gentofte Kommune, hvor Det Konservative Folkeparti har skabt borgerinddragelse, der kan gøre mange andre partier misundelige.

Det kræver mod, sådan at slippe kontrollen, for opgaveudvalget finder måske frem til en anden løsning, end den politikeren selv foreslog i valgkampen. Det er dog dét, der ofte skaber de bedste løsninger. Mennesker er engagerede. Det er et grundvilkår for mennesket, men det engagement kan sagtens kvæles, hvis det ikke får plads. Omvendt kan det vækkes og blomstre, hvis der pludselig kommer en sprække af lys.

Det er min overbevisning, at mennesker er relationelle, engagerede og har en værdighed, og alle de tre nøgleord taler for borgerinddragelse og samskabelse. Det starter med respekt for lokalsamfund og det levede liv – og det er en kerneværdi i konservatismen.

Vi skal derfor tage ved lære fra alle de bedste rundt om i landet, så vi kan blive endnu bedre end dem. Vi skal udvikle Grevemodellen for borgerinddragelse!

Greve Rådhus, Foto: Mathias Schwartz Kirkegaard

Lokalsamfundstjek

Livet leves lokalt, og derfor skal vi have stærke lokalsamfund, der kan tage ansvar – og får plads til at tage ansvar. Derfor skal byrådets politikere være klar til ikke altid at have svar på redde hånd – fordi svarene skal findes lokalt. Det er ikke sikkert, løsningen i Karlslunde Strand er den samme som den i Tune.

Læs mere om mit syn på helstøbte lokalsamfund her: Helstøbte lokalsamfund.

Greve Kommune har mange lokalsamfund, og vi skal derfor sammen lave et “lokalsamfundstjek”:

  • Hvilket “centrum” er der for lokalsamfundet? Er det et mødested med kvalitet?
  • Hvordan ser det ud med det frivillige foreningsliv?
  • Hvordan er skolen “lokalsamfundets skole”?
  • Er der nok senior- og ældreboliger i nærheden?
  • Hvad har kommunen af faciliteter, og hvordan har lokalsamfundet mulighed for at benytte dem?
  • Hvad er det helt særlige ved dette kvarter?
  • Hvor langt er der til (forholdsvis) vild natur?
  • Hvad er der af legepladser, der er tilgængelige for lokalsamfundet?
  • Hvilke lokale netværk skal vi have i tale?

Hvad vi konkret skal kigge efter, det håber jeg, at jer borgere vil bidrage til at finde ud af. Hvilke flueben kan vi sætte dér, hvor du bor?

Vi har brug for et “lokalsamfundstjek” og en “kommunegrundlov”, der skaber plads til engagement, skaber plads til at styrke lokalsamfundenes relationer – og skaber nye samarbejdsforbindelser ind i byrådet.

Det er forudsætningen for, at flest muligt af os stolt kan sige: Greve Kommune er VORES kommune!

Jeg tyvstarter gerne “borgerinddragelsen” før valget med “vælgerinddragelse”: Læs mere om, hvordan du kan være med i kampagnen!