Greve Dannelseskommune

Mathias Schwartz Kirkegaard (C)

Vi skal stille hinanden spørgsmålet: “Hvad er det, at unge mennesker fra Greve Kommune skal være kendt for, når de flytter rundt i landet?”

Greve skal sætte dannelse på dagsordenen, og det skal afspejle alle aspekter af det kommunale virke – og hvis foreningslivet vil være med, så skal det inddrages!

Skolerne – men ikke kun skolerne

Skolen skal opprioriteres. Den mangler ressourcer, så både normering, materialer og vedligehold har været nedprioriteret. Dannelse er dog mere end blot det, der foregår i folkeskolen. Det foregår i familierne, det foregår i foreningslivet, det foregår over hækken i nabolaget og det foregår i de virksomheder, vi har i kommunen.

Vi skal fremelske en dannelseskultur, der lægger vægt på samarbejde, respekt, engagement og ansvarlighed. Når vi starter nye kommunale initiativer, så skal vi tænke ind, hvad det kan gøre for dannelsen i kommunen. Vi skal bruge vores kulturinstitutioner som svømmehallen, Mosede Fort, Portalen og mange andre aktivt til at fremelske dannelse.

Dannelse for os alle – nabokultur, foreningskultur og…

Jeg stillede spørgsmålet øverst, hvad vores unge mennesker opvokset i Greve Kommune skal være kendt for. Dannelse handler dog ikke kun om de unge. Lige fra højskolebevægelsens start har vi vidst, at vi lærer hele livet – og vi ved, at det at sætte pris på spændende kulturoplevelser og foreningsliv ikke er forbeholdt børn.

Desuden er “dannelse” ikke kun noget for kommunale og selvejende kulturinstitutioner. Det handler også om nabokultur, foreningskultur, virksomhedskultur, samarbejdskultur og borgerinddragelseskultur. Vi skal som politikere gå foran.

Samarbejde med andre kommuner

Vi skal samarbejde med andre kommuner, der er interesseret i at arbejde for dannelse på nye måder. Det kan eksempelvis være Guldborgsund Kommune, som i et par år har sat dannelse på dagsordenen. Det er ligesom med mine tanker om borgerinddragelse:

Hvis andre har gode erfaringer, og noget vi kan bygge videre på, så er det oplagt at finde inspiration der.

Greve Rådhus