Helstøbte lokalsamfund

Bliver lokalsamfund overset i Greve Kommune?

Vi flyttede til Greve Kommune, til Karlslunde Strand, for 4 år siden. Jeg har ladet mig fortælle, at Greve Kommune gennem årtier har forsøgt at skabe et centrum. Idealet for kommunen har tilsyneladende været de traditionelle købstæder, hvor alle veje fører til byens torv – hvor man finder toppede brosten, byens rådhus og en duft af bagværk.

Det er bare ikke sådan, Greve Kommune er! Greve Kommune er derimod en klynge af lokalsamfund, og vores “midte” afhænger af formålet: For eksempel om vi skal til festival, om vi skal købe julegaver, om vi skal til koncert – eller om vi bare bliver her i 2690, hvor jeg selv bor, og ser divisionsfodbold.

Tæt på fællesskab

Lokalsamfund bør have langt større fokus her i Greve Kommune. Det er altid interessant at stille spørgsmålet, hvad børn, der vokser op i kommunen, skal være kendt for?

Jeg kan supplere med spørgsmålet: Hvad er Greve kommune som sådan egentlig kendt for – og hvad skal Greve Kommune i fremtiden være kendt for? Jeg tænker, at det skal være vores lokalsamfund. Her er også nøglen til spørgsmålet ‘om dannelse’ – og hvad de unge mennesker fra Greve Kommune skal være kendt for.

Tæt på fællesskab kunne være et nyt kommuneslogan, men der skal følge en reel mentalitetsændring med.

Det er en gammel konservativ mærkesag, at et samfund altid skal måles på, hvordan det behandler de svageste. Det er ofte de stærke lokalsamfund og det stærke foreningsliv, der samler mennesker op, når de falder. Også derfor skal vi være en kommune, hvor vi er ‘tæt på fællesskab’.

Eksempel: Mit eget lokalsamfund her i Karlslunde

Vi har to sognekirker i Karlslundeområdet, flere klynger med dagligvareindkøb, to folkeskoler, Karlslunde Hallerne, en håndfuld institutioner… Både Aktiestykket og området ved Mosede Fort er
samlingssteder ved kysten.

Nord, syd, øst og vest. Stisystemer der ikke hænger sammen. Det er svært at se, hvor det naturlige centrum er. Karlslundeområdet har mange hjørner, og det er spændt ud som et lærred,
men det er et lærred, vi sammen maler på!

Området er derudover gennemskåret af to jernbaner og en støjende motorvej. Fik jeg i øvrigt nævnt, at vi konservative har forsøgt at få støjdæmpning på budgettet siden 2017?

Nyt kulturelt mødested i Karlslunde?

Vi er nogle stykker, der har en vision om at skabe noget nyt for Karlslundeområdet: En festuge, hvor foreninger og institutioner byder ind med åbne aktiviteter, hvor vi skaber en fest for og med hinanden – rundt
omkring i Karlslundeområdet. I kan se mere på Festuge.dk – uanset resultatet på valgnatten!

Pointen med at bringe Karlslunde Festuge ind i det er, at vi ude i de enkelte lokalsamfund også selv skal tage ansvar for, at det er et godt, sjovt og inspirerende sted at bo – med stærke netværk og gode relationer. Det gør sig også gældende i Tune, Hundige, Kildebrønde og så videre.

Kommunen har dog en rolle her: Hvis kommunen konstant kommunikerer om kommunale flagskibe og indretter alle lokalsamfund, så “alle veje fører til Rom” – eller med andre ord – “alle stisystemer fører til rådhuset”, så skaber man ikke rammer, der inspirerer til at opdage ens eget lokalsamfund. Så fungerer foreningsliv og naboskab på trods af infrastrukturen – i stedet for i samspil med infrastrukturen.

Jeg håber, at det her har sat nogle tanker i gang om dit lokalsamfund – og du vil overveje at stemme personligt på mig den 16. november.

Med mig får I et byrådsmedlem, der er optaget af kommunens lokalsamfund.

Med venlig hilsen

Mathias Schwartz Kirkegaard

Nummer 6 på den konservative liste.

Mærkesager:

Borgerinddragelse og lokalsamfund

Greve Dannelseskommune

Iværksættersmidig kommune

Benyt kysten og gør naturen mere tilgængelig